princess-tsukino:

美少女戦士セーラームーン OP2
decadot:

Nova: Miirareta Shitai — PC98 — Cat’s Pro (1993)